Actievoorwaarden voor Bob de Bot – voetbalwedstrijd Nederland – Duitsland

 

Deelname actie

 1. Deelname aan de actie is kosteloos.
 2. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer minimaal 55+ zijn, zelfstandig (met rollator) kunnen lopen en aangemeld zijn bij de Bob de Bot sms-berichtenservice. 
 3. Je kan je opgeven voor deelname aan deze actie door je online aan te melden op de website www.bobdebot.nl. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer aanmelden voor deelname.
 5. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 6. weMaron is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten. 

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.
 2. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. 

Winnaar

 1. De winnaars van deze actie wordt gekozen door middel van een loting.
 2. De winnaars van deze actie worden één week voorafgaand telefonisch op de hoogte gesteld.
 3. WeMaron is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 4. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 5. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.  
 6. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden doorverkocht aan andere personen of worden ingewisseld voor geld of andere goederen of diensten.

Aansprakelijkheid

Deelname aan het evenement is geheel voor eigen risico. WeMaron is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, aan spullen of personen.

Auteursrechten en medewerking

Als deelnemer geef je weMaron hierbij toestemming om foto’s waarop je bent afgebeeld tijdens het evenement te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze actie. HIervoor is geen financiële vergoeding.