Privacyverklaring Bob de Bot

Ons privacybeleid

 

Wij vinden uw privacy belangrijk en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen.

In deze privacyverklaring vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens weMaron, het bedrijf dat de Bob de Bot-app exploiteert, verwerkt als u de Bob de Bot-app (hierna te noemen: de app) gebruikt, onze website bezoekt of op andere wijze persoonsgegevens aanlevert bij ons. Door een account aan te maken in onze app of op enige andere wijze gebruik te maken van onze diensten en producten gaat u akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring en het verwerken van uw persoonsgegevens. Bovendien bevat deze privacyverklaring ook bepalingen die voor u als gebruiker van de app gelden. Wij raden u dan ook aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Bob de Bot-app is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

De app die de dienst levert, is gedownload via een App Store van derden (meestal Apple App Store & Google Play). Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacystatements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Wij gebruiken diverse Google Services waaronder Google Analytics om gegevens veilig op te slaan en anoniem te verwerken. Als u Bob de Bot-app gebruikt gaat u niet alleen met onze privacyverklaring akkoord, maar ook met die van Google. Deze vindt u hier.

Wemaron maakt gebruik van de betaaldiensten van Mollie Payments. Voor informatie over de verwerking van uw gegevens verwijzen wij u naar Mollie Payments.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Registreren

Om de app en diensten te kunnen gebruiken, dient u zich eerst te registreren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat we u na het inloggen kunnen herkennen en zodat u eerder verstrekte gegevens kunt opvragen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is, noodzakelijk is met betrekking tot het functioneren van het product, of als u expliciet toestemming geeft om de informatie aan een voor u bekende partij te overhandigen. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren voor de app, vragen wij om de volgende gegevens:

  • uw telefoonnummer
  • uw naam
  • uw 4 cijfers van de postcode
  • Extra informatie naar gelang noodzakelijk

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Toegang tot account

Door u te registreren als gebruiker van de app is het voor u mogelijk de toegang tot uw verzamelde gegevens te behouden. Zo kunt u bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord aanvragen en heeft u ook op andere apparaten toegang tot uw gegevens.

Onderzoek

weMaron gebruikt de gegevens die u verzamelt door gebruik te maken van Bob de Bot-app voor onderzoek. Dit zal altijd geanonimiseerd zijn. Het onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in hoe het gebruik van de app effectiever kan worden gemaakt voor de gebruikers (u dus) en de deelnemers die voor content in de app zorgen.

Verbetering Bob de Bot-app

Daarnaast houden wij geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van de app te analyseren, zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de app kunnen verbeteren, de app kunnen aanpassen aan de voorkeuren van gebruikers en om ons te helpen om nieuwe functionaliteiten en systemen te ontwikkelen.

Eventuele optionele informatie die u ons verstrekt, stelt ons in staat om beter vast te stellen hoe demografische groepen gebruik wensen te maken van de app. U bent dus niet verplicht deze gegevens te verstrekken, maar u helpt wel mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de app en informatieverstrekking aan zowel u als andere gebruikers.

Delen via andere kanalen zoals social media

U kunt binnen de Bob de Bot-app zelf handelingen verrichten om informatie te delen via bijvoorbeeld social media of andere kanalen. Als u dit doet, kunnen persoonsgegevens van u met het gekozen kanaal gedeeld worden. Raadpleeg de privacyverklaring van het desbetreffende kanaal om vast te stellen hoe zij met uw gegevens omgaan. weMaron is hier niet verantwoordelijk voor.

Hoe worden uw gegevens beveiligd opgeslagen?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De gegevens die u aan Bob de Bot-app verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

– toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een e-mailadres en wachtwoord
– wachtwoorden worden encrypted opgeslagen
– secured communicatie met server (HTTPS/SSL)
– wij maken gebruik van Google Services voor de opslag en beveiliging van uw gegevens. De privacyvoorwaarden van Google zijn hierop van toepassing. De laatste privacybepalingen van Google voor Google partners vindt u hier.

Statistieken

Wij houden statistieken bij, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Deze statistieken hebben betrekking op het gebruik van de app en het websiteverkeer.

Het ontvangen van persoonlijke berichten

Tot slot kunnen wij onder andere per SMS contact met u opnemen. Zo sturen wij u een SMS ter verificatie van uw telefoonnummer en kunnen wij u berichten sturen over onderwerpen waar u interesse in toont. Wij sturen ook berichten over belangrijke zaken zoals een wijziging van de algemene voorwaarden of indien er belangrijke aanpassingen of werkzaamheden aan de app zullen plaatsvinden. Daarnaast kunnen wij u uitnodigen om vrijwillig en vrijblijvend aan onderzoeken mee te werken en kunnen wij periodiek een voor u relevant overzicht van gegevens uit de app mailen.

Inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit van uw persoonsgegevens

U heeft de mogelijkheid om op ieder moment inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u registreren en verwerken. U bent zelf in staat om uw gegevens aan te vullen, verwijderen of af te schermen indien zij onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Op verzoek sturen wij u uw gegevens toe voor eigen gebruik, of om door te geven aan een andere organisatie. Wij kunnen u in dat geval vragen u adequaat te identificeren. Onze contactgegevens zijn onderaan deze privacyverklaring opgenomen.

Wijziging van de privacyverklaring

Bob de Bot-app behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. In de app zal steeds de meeste recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Over belangrijke wijzigingen zullen wij u per e-mail informeren. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in januari 2017.

Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door wemaron B.V. verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken om inzage in of correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via onderstaande adresgegevens:

weMaron B.V. inzake Bob de Bot-app
Zonnebloemveld 3
6641 TA Beuningen
T: 085 – 20 19 501
M: info@wemaron.nl
Website: www.wemaron.nl