Met steun van provincie Gelderland gaan RvN@, gemeente Beuningen en maatschappelijke organisaties samenwerken met weMaron om de chatbot ‘Bob de Bot’ te lanceren. Daartoe ondertekenen de partijen maandag 2 juli het ‘Groeiboekje’ van Bob de Bot. Vanaf dit najaar krijgen burgers ‘automatisch’ betrouwbare informatie die ze zelf belangrijk vinden.

Bob de Bot?

Bob de Bot is een slimme chatbot die ‘normale mensentaal’ gebruikt om burgers te vertellen wat ze willen weten van overheid en lokale verenigingen. Iedereen die het SMS bericht ‘Hallo Bob’ kan versturen, krijgt straks alle informatie over gebeurtenissen in de regio en praktische informatie die hij zelf interessant vindt en nodig heeft. Houd je van kaarten of heb je baat bij een cursus valpreventie? Dan word je automatisch uitgenodigd voor de volgende kaartavond of cursus.

Dit najaar van start

Dit najaar gaat Bob de Bot van start voor een beperkte doelgroep. Snel daarna volgen andere gemeenten en wordt de kennis van Bob de Bot verbreed. Daarvoor heeft weMaron met gemeente Beuningen, het regionale samenwerkingsverband RvN@, de investeringsmaatschappij OostNL en verschillende lokale partners een intentieverklaring opgesteld in de vorm van een ‘groeiboekje’ voor Bob de Bot.

Gedeputeerde Schouten geeft alle steun

Provincie Gelderland is blij met deze ontwikkeling. Eind april won Bob de Bot de Gelderland daagt je uit Challenge. Door deze prijs is de ontwikkeling van Bob de Bot in een stroomversnelling gekomen en de Gedeputeerde Bea Schouten steekt haar steun voor het initiatief niet onder stoelen of banken. Zij zegt: “Bij de Gelderse challenges eerder dit jaar vroegen we hoe technologie kan helpen om ouderen langer en leuker thuis te laten wonen. Bob de Bot was de terechte winnaar. Heel mooi te zien dat nu ook andere partners meedoen om van deze app een succes te maken. Ik steun dit van harte. Door samen innovaties als Bob de Bot te laten opgroeien en bloeien kunnen we ouderen in Gelderland uit hun isolement halen.”

Zoeken naar de juiste informatie wordt overbodig
Tot nu toe was veel informatie wel beschikbaar, maar moeilijk te vinden. Op internet is het vaak lastig om betrouwbare en lokale informatie te vinden. Andere zaken staan in folders op een balie of worden in het lokale clubblad gepubliceerd. Dat vergt nogal wat zoekwerk en is zeker niet gemakkelijk voor bijvoorbeeld senioren. Dankzij Bob de Bot komt die informatie straks automatisch naar je toe.

Veilige informatie

De gemeente bepaalt straks welke stichtingen, verenigingen en afdelingen diverse soorten informatie mogen aanleveren. Zo kan bijvoorbeeld een sportvereniging eenvoudig invoeren dat er een fietstocht wordt georganiseerd. Bob de Bot vraagt gebruikers wat ze interessant vinden en slaat dat veilig op. Als een gebruiker fietsen interessant vindt, zal Bob de Bot de gebruiker vragen of hij zin heeft om mee te gaan en als dat zo is direct regelen dat zijn plaats verzekerd is. Wat uniek is, is de rol van de gemeente die commercie weert. Als gebruiker geef je alleen die informatie die nodig is aan de betrokkenen. Er komt een portaal om je eigen voorkeuren aan te passen of te wissen zodat Bob de Bot 100% transparant en veilig is.

Ontwikkelteam valt in de prijzen

De app-bouwers van weMaron zijn met Bob de Bot bij de provincie Gelderland als winnaar uit de bus gekomen en zijn óók verkozen in de ‘MKB innovatie top 100 2018‘ door de Kamer van Koophandel. Meer informatie vind je op de projectpagina Kenniscentrum Zelfstandig Wonen